Giới thiệu

   Giải Pháp EnterViet -     29-07-2016 - 9 lượt xem

Công ty CP Cao Su Đại Mỗ thuộc Tổng Công ty Công Nghiệp ô tô Việt Nam có chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các mặt hàng cao su kỹ thuật
- Sản xuất và đắp mới các loại ô tô, xe lu, xe máy, các loại xe máy thi công
- Sản xuất băng tải cao su, gối cầu cao su có bản thép, không bản thép, khe co giãn, trục lô cao su và các sản phẩm cao su kỹ thuật đường thủy, đường sắt …các sản phẩm bằng vật liệu cao su phục vụ nền kinh tế quốc dân
- Sản xuất các mặt hàng vật liệu Composite
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất các mặt hàng cao su, chất dẻo

Chất dẻo Đại Mỗ

Top