Giới thiệu Công ty CP Cao Su Chất dẻo Đại Mỗ

   Vu Ngoc Quynh -     09-11-2016 - 4 lượt xem

A – TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CHẤT DẺO ĐẠI MỖ

- Xí nghiệp đắp lốp ô tô đư­ợc thành lập năm 1970 và đ­ược đổi tên thành

“ Công ty cao su chất dẻo Đại Mỗ ” trực thuộc Tổng công ty cơ khí GTVT, theo quyết định số 1465/QĐ/TCCB-LĐ ngày 16/05/1996 của bộ tr­ởng Bộ GTVT.

- Năm 2002 Công ty cao su chất dẻo Đại Mỗ chuyển đổi thành “Công ty cổ phần cao su chất dẻo Đại Mỗ ” trực thuộc Tổng công ty cơ khí GTVT ( Nay là Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam ) theo quyết định số 757/QĐ-BGTVT ngày 18/03/2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Tên giao dịch: “ Công ty cổ phần cao su chất dẻo Đại Mỗ ”

Tên giao dịch bằng tiếng Anh : Dai Mo Plastic and Rubber Stocks Company.

Tên viết tắt : PAR

Trụ sở giao dịch :Phường  Đại Mỗ – Quận Nam Từ Liêm – Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 043.8390646 – 043.8392113

Fax : 043.8370581

Email: caosudaimo@yahoo.com.vn

Website: caosudaimo.com.vn

Công ty cổ phần cao su chất dẻo Đại Mỗ là đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, có tài khoản và dấu riêng, có t­ư cách pháp nhân và hoạt động kinh doanh theo điều lệ của công ty cổ phần và luật doanh nghiệp Nhà n­ớc.

Vốn điều lệ : 8.590.000.000 VNĐ

Vốn kinh doanh : 15.000.000.000 VNĐ

Tổng diện tích đất : 10.000 m2

Tổng số lao động : 180 ng­ời

Trong đó :  - Cán bộ có trình độ đại học, trên đại học : 25 ng­ời

- Cán bộ trung cấp và cao đẳng : 20 ng­ời

- Công nhân kỹ thuật : 105 ng­ời

 

B – CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG  TY CỔ PHẦN CAO SU CHẤT DẺO ĐẠI MỖ

    

     1.  Hội đồng quản trị : Gồm 3 ng­ời

 1. Ban giám đốc : Gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc
 2. Các phòng ban nghiệp vụ bao gồm :
  1. Phòng tổ chức hành chính – lao động tiền l­ương
  2. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu
  3. Phòng kỹ thuật – KCS
  4. Phòng vật t­
  5. Phòng tài vụ
 3. Các xí nghiệp sản xuất bao gồm :
  1. Phân x­ởng 1 : Sản xuất khuôn mẫu, các mặt hàng cơ khí, cơ điện  
  2. Xí nghiệp 2 : Sản xuất các mặt hàng cao su kỹ thuật, các mặt hàng băng tải chất l­ượng cao, các loại lốp xe lu và lốp ôtô, xe máy.
  3. Xí nghiệp 3 : Sản xuất các loại zoăng kính ôtô, joăng kính nhà cao tầng, các mặt hàng nhựa và vật liệu Comporite.

Chất dẻo Đại Mỗ

Top